Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van LOGOS scholengroep houdt zich bezig met allerlei zaken die álle scholen aangaan. De GMR bestaat zowel uit personeel als ouders.

Wat is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?

Elk schoolbestuur heeft op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een GMR. In het primair (PO) en speciaal onderwijs (SO) bestaat de GMR uit een personeels- en een oudergeleding. Dat betekent dat we voor de PO en SO scholen van LOGOS scholengroep gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB) zijn. We bespreken thema’s op stichtingsniveau die voor (bijna) alle scholen van toepassing zijn.

Wat doet de GMR?

De GMR van LOGOS bestaat uit drie ouders van leerlingen en drie medewerkers. We bespreken met het CvB de beleidsplannen en de uitvoering daarvan binnen LOGOS. Via het CvB krijgt de GMR inzicht in beleidsstukken: ter informatie, met het verzoek hierop advies te geven of er mee in te stemmen. Daarnaast heeft de GMR initiatiefrecht: het kan het zaken bespreken en voorstellen doen. De GMR staat in contact de MR’en van de scholen om zo gevoed te worden en te weten wat er daar speelt.

Ook vergadert de GMR een of twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: CAO, kwaliteit van onderwijs, ICT ontwikkelingen, ARBO en de bestuursbegroting.

De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Je vragen over de GMR of andere zaken kun je mailen naar: gmr.LOGOS@stichting-LOGOS.nl. Wil je liever telefonisch vragen stellen, stuur dan een e-mail met je telefoonnummer. Dan nemen wij contact met je op.

Maak kennis met de GMR-leden. Per lid is aangegeven of zij de oudergeleding (OG) of personeelsgeleding (PG) vertegenwoordigen.

  • Paul Jansen (OG), (paul.jansen@stichting-logos.nl)
  • Hanneke Roest (PG), penningmeester (hanneke.roest@stichting-logos.nl)
  • Elsbeth de Jong-Verweij, ambtelijk secretaris (gmr.logos@stichting-logos.nl)
  • Coriëlle Peverelli (PG) (coriëlle.peverelli@stichting-logos.nl)
  • Karine Korevaar (OG) (karine.korevaar@stichting-logos.nl)
  • Henk Folkers (OG) (henk.folkers@stichting-logos.nl)

Ook meedenken en inspraak hebben?

Grijp je kans en stel je kandidaat voor MR op schoolniveau of voor de GMR op stichtingsniveau!

Informatie over de actuele vacatures binnen de GMR vind je op deze pagina.