pexels-cottonbro-3943746

Ouderbijdrage

Scholen krijgen van de overheid een bedrag per leerling om (onderwijs) activiteiten te bekostigen. Niet alle activiteiten worden vergoed. Denk aan:

  • Kerstfeest,
  • Sinterklaasviering,
  • traktaties bij activiteiten,
  • bijdrage bij excursies,
  • spelletjes voor kinderen,
  • extra leer- en hulpmiddelen en
  • extra materialen voor handvaardigheid.

Om bepaalde (extra) activiteiten toch te kunnen realiseren vraagt elke LOGOS-school ouders/opvoeders jaarlijks om een vrijwillige bijdrage. Op de websites van de LOGOS-scholen vind je in de schoolgids de schoolspecifieke informatie over de ouderbijdrage.