YHS_2212

Klachtenregeling

Bij LOGOS scholengroep zien we een klacht als een belangrijk signaal over de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van kinderen of bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van de school. Iedereen die bij onze scholen betrokken is, kan een klacht indienen als dat nodig is. We nemen de klacht serieus en we hechten aan een zorgvuldige afwikkeling. Voor officiële klachten is er een klachtenregeling waaraan degene die de klacht indient en LOGOS scholengroep zich moeten houden.

Begin op schoolniveau

Heb je een klacht? Kaart het probleem dan eerst aan op schoolniveau: de leraar, directeur of interne contactpersoon. Op elke LOGOS-school is een interne contactpersoon aanwezig die je vertrouwelijk kunt raadplegen. De naam van deze persoon is vermeld in de schoolgids.

Kom je er als school en ouder niet uit, neem dan contact op met het College van Bestuur via het invullen van een klachtenformulier. Indienen kan via admin@stichting-logos.nl.

Ook kun je terecht bij één van de onafhankelijke externe vertrouwenspersonen: Patricia Ohlsen, info@patan.nu, tel. 06-12261201 en/of Tom Koot, kootadvies@gmail.com, tel. 06-27393669. Zij kunnen – indien gewenst – begeleiden in het proces.

Landelijke Klachtencommissie

Kom je met de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon of het College van Bestuur toch niet tot een oplossing, dan kun je als ouder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij LOGOS scholengroep is aangesloten. Onze externe vertrouwenspersoon helpt je hierbij.

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Primair Onderwijs

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394

3440 AJ Woerden

T: 070-3861697

E: info@gcbo.nl

Website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Meer informatie en reglement via: Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO