key-g4d01f3f8a_1920

Privacy

Privacy

We gaan integer en zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. We treffen daarom als scholengroep ook maatregelen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen. Het bestuursbureau en de aangesloten scholen verwerken data en gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Onze AVG-werkafspraken zijn opgenomen in een privacyreglement (zie de bijlagen onder aan deze pagina).
  • Elke aangesloten school hanteert een privacyreglement waarin de school beschrijft hoe deze omgaat met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Functionaris Gegevensbescherming
Voor LOGOS scholengroep treedt mevrouw Arnelieke de Bondt op als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Zij is een onafhankelijke, externe deskundige en houdt toezicht op de naleving van de privacyregelgeving. Voor vragen en klachten over privacy kan met haar contact worden opgenomen via a.debondt@goc-consultants.nl of telefonisch op 06-45732662.

Datalekken
Eventuele datalekken binnen de organisatie worden bij de privacy officer van LOGOS scholengroep gemeld. Dit kan via privacy@stichting-logos.nl.

Gebruik beeldmateriaal
Beeldmateriaal waarop leerlingen staan afgebeeld, worden door LOGOS en de scholen alleen gebruikt op de website, in (social) media en andere publicaties als hiervoor toestemming is verleend door de ouders en/of verzorgers. De manier waarop deze toestemming wordt gevraagd, verschilt per school (via een formulier of een digitaal platform).

Beeldmateriaal van ouders en derden
Ouders die bij schoolse activiteiten foto’s en filmpjes maken waarop andere kinderen dan hun eigen kind staan afgebeeld, wordt gevraagd deze foto's of filmpjes niet via sociale media te delen. Schooldirecteuren hebben het recht ouders/opvoeders te verbieden foto- of filmopnames te maken bij schoolse activiteiten als daar aanleiding voor is. Mocht een leerling, ondanks onze zorgvuldigheid, toch tegen de zin van de opvoeders of ten onrechte ergens staan afgebeeld, dan kunnen ouders dit melden aan de schooldirecteur. In dat geval wordt actie ondernomen om de foto of video te (laten) verwijderen.