evb-20190612-3657print

Maatschappelijke partners

LOGOS scholengroep staat midden in de samenleving en vindt samenwerken belangrijk om doelen te realiseren. ‘Alleen ga je sneller; samen kom je verder.’ Door samen te werken, zowel in- als extern, levert LOGOS scholengroep een bijdrage aan optimale groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden, en West Betuwe.

Een scala aan lokale, regionale en landelijke organisaties zijn onze samenwerkingspartners. Een globaal overzicht:

Kinderopvang

LOGOS-scholen hebben in de verschillende gemeenten afspraken gemaakt met de BSO-organisaties: SKG, Dichtbij, De Kinderkamer en De Hummeltjeshoeve. Vrijwel al deze partners hebben onderdak in onze schoolgebouwen.

Voortgezet onderwijs

LOGOS-scholen werken samen met het vervolgonderwijs aan warme overdracht. Daarnaast zijn er diverse samenwerkingstrajecten, zoals gastlessen in cultuur en techniek en Levend Leren-lessen in het speciaal onderwijs. Hierbij werken we onder meer samen met vo-scholen van de Willem van Oranje Onderwijsgroep.

Passend onderwijs

LOGOS-scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Driegang (po) en Munio (vo). De scholen in de samenwerkingsverbanden maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. De scholengroep biedt gespecialiseerd onderwijs aan in onze regio.

Cultuur- en sportaanbieders

LOGOS-scholen werken in projecten samen met meerdere cultuuraanbieders, zoals GeoFort, Cultuur Oost en Team Sportservice, om leerlingen een breed aanbod van voorstellingen, projecten, cursussen en begeleiding te kunnen bieden.

Kerken

Op alle LOGOS-scholen vinden activiteiten plaats die in samenspraak met de lokale kerken en gemeenten georganiseerd worden. Denk aan start-, kerk- en schooldiensten, kerst- en paasvieringen of excursies.

Gemeenten

LOGOS scholengroep heeft scholen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Er is contact met deze gemeenten over onder andere jeugdzorg, onderwijshuisvesting, sport & beweging, de lokale educatieve agenda’s en cultuureducatie.

Pabo en roc

LOGOS-scholen zetten graag hun deuren open voor jonge mensen die op zoek zijn naar een aantrekkelijke en inspirerende plek om het vak te leren. We hebben stagiairs van de Marnix Academie (pabo) (partnerschap), de CHE (pabo) en de regionale opleidingscentra (DaVinci College). Omdat de LOGOS-scholen zo verschillen, bieden ze volop kansen en mogelijkheden voor oriëntatie op een baan in het onderwijs.

Transvita

Het Regionaal Transfercentrum (RTC) Transvita zorgt onder andere voor matching op onze vervangingsvragen en vacatures binnen de LOGOS-scholen, en biedt begeleiding aan startende en ervaren leraren.

Sectorraden

LOGOS scholengroep is aangesloten bij de PO-Raad en de VO-raad, de sectorraden voor primair en voortgezet onderwijs, waaronder ook de sectorraad Praktijkonderwijs valt. Deze raden onderhandelen onder andere met de overheid over bestuursakkoorden en afspraken en met de vakorganisaties over de onderwijs-cao.

Verus

Werkgeversorganisatie Verus behartigt de belangen van het christelijk onderwijs in politiek en maatschappij, dus ook onze belangen. In regio-overleggen worden bestuurders bijgepraat over recente ontwikkelingen en toekomstige kansen en bedreigingen.

Verder is er samenwerking op het gebied van personeelsontwikkeling en bedrijfsvoering met collega-besturen in de regio.