YHS_2772

Levensfasebewust

We houden bij LOGS scholengroep zo veel mogelijk rekening met de levensfase van onze medewerkers. Ons doel: samen werken aan duurzame inzetbaarheid, zodat je nu en in de toekomst je werk goed, gezond en met plezier kunt blijven doen

  • Voor senioren is er het Generatiepact.
  • Jonge en talentvolle leraren bieden we extra begeleiding en scholingsmogelijkheden.
  • We bieden medewerkers studieverlof, coaching on the job, oriëntatie op mobiliteit en peerreview.
  • We hebben het Interim-netwerk

Tedo Oevermans, stafmedewerker P&O: “Ken, zie en spreek je mensen, dat is wat alle leidinggevenden binnen LOGOS scholengroep doen. Het is de praktische uitwerking van ons personeelsbeleid, dat draait om de kernwoorden vitaal, bevlogen en bekwaam. In mijn werk gaat het om de juiste man of vrouw op de juiste plek. Dit vraagt om zorg en aandacht van de leidinggevende en van mij als stafmedewerker P&O. Een gesprek over jouw levensfase en keuzes die daarbij horen, kan daarbij helpen.”

We zijn zuinig op onze senior medewerkers en maken dankbaar gebruik van hun rijke ervaring. Om te zorgen dat seniors lang met plezier blijven werken, kunnen medewerkers (vanaf 60 jaar) deelnemen aan het ‘Generatiepact’. De regeling geldt in ieder geval tot 2023.

Dankzij het Generatiepact kun je als 60-plusser minder werken tegen financieel aantrekkelijke voorwaarden. Meer weten? Neem contact op met Tedo Oevermans, stafmedewerker P&O (T: 0345-637980, of E: tedo.oevermans@stichting-logos.nl).

Transvita

LOGOS wil graag jonge en talentvolle leraren boeien en binden, ook als er geen reguliere vacatures op de scholen zijn. LOGOS is daarom aangesloten bij Transvita. Het regionaal transfercentrum (RTC) Transvita zorgt onder andere voor matching op onze vervangingsvragen en vacatures, en begeleidt onze startende en zittende leraren. Bij dit RTC zijn verschillende schoolbesturen aangesloten.

De Talentenpool van Transvita is een invalpool van po-leraren met een vaste aanstelling bij een van de deelnemende besturen, dus in dit geval bij LOGOS. Transvita zet vanuit deze vervangingspool zowel jonge als meer ervaren leraren in, bij voorkeur bij het eigen bestuur.

Regio Academie

Elke LOGOS-medewerker kan gebruik maken van het scholingsaanbod van de Regio Academie. De academie heeft als doel medewerkers bij te scholen op het gebied van passend onderwijs en zorg. Samenwerkingsverbanden Driegang en PasVOrm hebben deze academie opgezet.

Bij een vervanging vanuit de Talentenpool staan jouw werkplezier, ontwikkeling en de kans om verschillende scholen te leren kennen centraal. Begeleiding krijg je vanuit RTC Transvita of LOGOS. Daarnaast proberen we je te laten doorstromen naar een vaste formatieplaats bij een van onze scholen.