evb-20190618-1986print

Eigentijds christelijk onderwijs

Eigentijds christelijk onderwijs LOGOS staat voor eigentijds christelijk onderwijs in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Dat ervaar je als je met ons werkt. De Christelijke waarden zijn onze drijfveer. Je herkent het in hoe we levensbeschouwing en zingeving inzetten. Met goed waardengedreven onderwijs dragen we bewust en duurzaam bij aan de toekomst van onze samenleving. We werken daarin samen met ouders en maatschappelijke partners.

Inspiratie

Drie kernwaarden – vertrouwen, verbinden en ontwikkelen –zijn een helder baken voor ons professioneel handelen. Geloof, hoop en liefde zijn ons moreel kompas. We laten ons inspireren door de Bijbel en we geloven dat God zoveel van deze wereld houdt, “dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). Dat maakt dat we hoopvol en met vertrouwen in deze wereld staan.

Iedereen is van harte welkom

Onze scholen worden ook bezocht door leerlingen met een andere levensbeschouwelijke of niet-religieuze achtergrond. Iedereen is van harte welkom. Wel vinden we het belangrijk dat iedereen de uitgangspunten van LOGOS en haar scholen respecteert.