2024-05-16 uitsnede publieksverslag

Koersplan

LOGOS staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.
Hoe we dat doen staat in ons Koersplan. Met de inbreng van medewerkers, directeuren, ouders en stakeholders is in 2023-2024 het Koersplan 2024-2028 Samen Leren Leven ontwikkeld.

Koersplan 2024-2028: samen ontwikkelen

De afgelopen jaren hebben laten zien dat een koers helder kaders moet bieden die passen bij de uitdagingen van dat moment. Van de start van het schooljaar tot en met maart 2024 hebben we stappen gezet om tot een breed gedragen en toekomstbestendig koersplan te komen. Dit koersplan is het strategische kader voor het vierjarige schoolplan dat elk team met hun directeur ontwikkelt.

Iedereen die zich met LOGOS scholengroep verbonden voelt kon meedenken over het koersplan. Steeds stond het belang van goed onderwijs aan de kinderen voorop. Het plan ontwikkelen gebeurt in opeenvolgende bijeenkomsten, zie het onderstaande 'tegelpad'.

tegelpad def

Het Koersplan ontwikkelen we samen: tijdens 2 koerscafés

Koersplan-update: ambities formuleren

Als volgende stap na de Koerscafés hebben de LOGOS-directeuren, staf en bestuur in november de aangescherpte missie, visie, de (onveranderde) kernwaarden en vier beleidspijlers vastgesteld:

  • optimaal ontwikkelen
  • toekomstbestendig onderwijs,
  • vakmanschap doet ertoe
  • samen verantwoordelijk.

Uit de rijke oogst aan visies, doelen en ideeën van de beide Koerscafés hebben we per pijler ambities geformuleerd. Hieruit hebben de directeuren een selectie gemaakt en deze van concrete doelen en acties voorzien.

tegelpad def

Van Koersplan naar Schoolplan

Nu het Koersplan is gerealiseerd, kunnen de scholen ook beginnen aan hun nieuwe schoolplannen. Voor koers-, school- en jaarplan geldt: je maakt ze samen. Interactie en dialoog zijn voorwaarde om tot gedragen plannen te komen. De activerende en werkvormen van het Koersplantraject kun je ook tegenkomen tijdens de schoolplanontwikkeling. Op 18 januari is het Routeboekje gepresenteerd aan directeuren, IB'ers en ambassadeurs. Dit stappenplan helpt de teams naar een mooi schoolplan.

Frisse blik van buiten: stakeholderbijeenkomst

Bij LOGOS scholengroep zijn we ervan overtuigd dat mensen elkaar nodig hebben en samen optrekken om de maatschappij vorm te geven. Omzien naar elkaar en de wereld. Samen verantwoordelijk zijn. Deze impressie van de stakeholdersbijeenkomst 15 januari jl. in CBS Herwijnen laat die betrokkenheid van maatschappelijke partners bij elkaar en bij LOGOS scholengroep zien. Het was een waardevolle uitwisseling tussen professionals, die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in onze regio vooropstellen in hun werk. De rijke oogst is vertaald in het Koersplan.