evb-20190618-1833print

LOGOS-cultuur

Binnen de LOGOS scholengroep werken we in een professionele, proactieve leercultuur samen aan onze gezamenlijke ambitie: kwalitatief goed en uitdagend onderwijs bieden. We doen ons werk vanuit een groot hart voor kinderen en hun optimale ontwikkeling. Alle LOGOS-scholen werken hieraan, met een eigen aanbod en aanpak.

De professionele LOGOS cultuur herken je aan positief gedrag, gebaseerd op de LOGOS kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen:

  • We nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en onze omgeving.
  • We vinden feedback geven en ontvangen steeds normaler.
  • We leren en werken met en van elkaar.
  • We voelen ons professioneel gezien, gehoord en gewaardeerd.
  • We zoeken actief naar kansen en ideeën.
  • We vinden dat je fouten mag maken omdat je ervan kunt leren.
  • We tonen eigenaarschap in ons werk en durven te experimenteren.
  • We zijn proactief en staan ‘in de ontwikkelstand’.
  • We werken vanuit vertrouwen.
  • We leven dit gedrag voor, om de kinderen te stimuleren om zichzelf te zijn, zich veilig te voelen en zich optimaal ontwikkelen.