evb-20190618-1833print

LOGOS-cultuur

Binnen de LOGOS scholengroep werken we samen aan onze gezamenlijke ambitie: we bieden waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Alle LOGOS-scholen werken hieraan, maar verschillen in aanbod en aanpak. De kernwaarden vertrouwen, verbinden en ontwikkelen zijn daarin heldere bakens.

Je doet mee in de ontwikkeling van een professionele, proactieve cultuur, vanuit een groot hart voor de ontwikkeling van kinderen. Een cultuur waarin je eigenaarschap toont en verantwoordelijkheid neemt, samenwerkt en voortdurend van en met elkaar leert.

Eigenaarschap

We stimuleren het ‘eigenaarschap’ voor de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. Door als professional te blijven leren speel je beter in op wat kinderen in deze huidige snel veranderende samenleving van het onderwijs nodig hebben.

Vakmanschap doet ertoe! Onze onderwijsprofessionals zorgen dat ze de kinderen positief stimuleren en ze vertrouwen geven. Zo kunnen kinderen

  • leren actief te zoeken en nieuwsgierig te zijn naar kansen en ideeën;
  • creatief en kritisch leren denken;
  • leren samenwerken en anderen steunen.

Dit vakkundige leiderschap geldt ook op het niveau van leidinggevende naar het team.

“Het kweekvijvertraject heeft mij inzicht gegeven in leiderschap binnen een school, maar het heeft mij vooral ook meer inzicht gegeven in wie ik ben, waar ik voor sta en wat ik kan en wil betekenen voor mijn team en het onderwijs dat we samen maken.”