YHS_9308

LOGOS als werkgever

Werk je graag mee aan het beste onderwijs voor onze leerlingen? Check onze vacatures. Zin om in je stage heel veel van het vak te leren? Onderzoek op welke van onze scholen jij optimaal kunt leren en doorgroeien! ‘We gaan samen voor de kinderen’ . Dit is onze gedeelde drijfveer. We krijgen hier heel veel energie van en het leidt tot goede schoolresultaten.

Schooleigenheid

Onze scholen staan in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Met 350 medewerkers zetten we ons elke dag in om onze leerlingen te laten uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die beseffen dat ook zij de toekomst vormgeven. Onze scholen hebben binnen de LOGOS-kaders hun eigen onderwijsvisie en -concept en maken keuzes die passen bij hun specifieke omstandigheden. Ze verschillen sterk op onderwijsinhoud en -proces. “Binnen de LOGOS scholengroep ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan. Het is verfrissend om een vervolgstap te zetten.”

Fijne sfeer en professionele ruimte

Onze collega’s hebben voor LOGOS-scholen gekozen vanwege de veilige, fijne sfeer, de afwisseling in het werk en de ruimte om werk op jouw manier in te vullen. Ook de prima onderlinge collegiale verhoudingen zijn belangrijk voor medewerkers. We werken vanuit de kernwaarden ‘vertrouwen, verbinding en ontwikkeling’. “Deze nieuwe baan heeft me nieuwe energie gebracht.”

Professionele cultuur

Vanuit een professionele cultuur zorgen we voor een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf is en zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt. LOGOS scholengroep is een uitdagende werk- én leeromgeving. Een plek waar je je breed ontwikkelt en je talenten maximaal ontdekt en ontplooit. En dat geef je ook door aan onze leerlingen.

Personeelstevredenheid

Uit de hoge scores in onze tevredenheidsonderzoeken blijkt dat mensen graag bij LOGOS scholengroep (blijven) werken.

LOGOS biedt je meer!

  • Grote diversiteit aan onderwijssectoren maakt mobiliteit en groei mogelijk. LOGOS scholengroep biedt je daarin een goed carrièreperspectief.
  • Ontwikkeling in professionele leergemeenschappen.
  • Baangarantie voor jonge mensen in samenwerking met Transvita.
  • Levensfasebewust personeelsbeleid, onder andere met deelname aan het Generatiepact.
  • Talentenplein biedt traject ‘leidinggeven aan onderwijs- en organisatieontwikkeling’.

Pas jij bij LOGOS?

Wil je weten of de LOGOS-scholen een goede werkomgeving voor je zouden zijn? Neem dan contact op met onze stafmedewerker P&O (E: tedo.oevermans@stichting-logos.nl, of T: 0345-637980). Hij staat je graag te woord.