YHS_4325

Organisatie

Organogram LOGOS 01-08-2023

College van Bestuur

Jan Straver is als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de stichting en de scholen eindverantwoordelijk voor het onderwijs op de LOGOS-scholen. Als het bevoegd gezag stelt hij de kaders voor het onderwijs op de scholen.

Staf

De specialisten van het bestuursbureau ondersteunen het CvB en de directeuren op het gebied van financiƫn, personeel, onderwijs, huisvesting en secretariaat. Zij zetten hun expertise in en zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Directeuren

Directeuren zijn op hun school onderwijskundig leider met integrale verantwoordelijkheid voor personeel en middelen. Directeuren zijn via het directeurenoverleg (DO) en stichtingsbrede leergemeenschappen betrokken bij organisatie- en beleidsontwikkeling.

Raad van Toezicht

LOGOS scholengroep hanteert een functionele scheiding (two-tier board) van bestuur en toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) verzorgt het interne toezicht op de stichting en is primair de gesprekspartner van het CvB. De RvT bestaat uit:

  • Martine Burggraaf-van Dam, voorzitter
  • Rik Opendorp, vicevoorzitter, lid auditcommissie
  • Wim van Doornik, lid onderwijscommissie
  • Edwin van Honk, lid auditcommissie
  • Jolanda Breedveld, lid onderwijscommissie
  • Wil Ellenbroek, lid onderwijscommissie
  • Martine den Hartog, lid remuneratiecommissie