evb-20190612-3852print

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

LOGOS scholengroep is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan alle leerlingen. Deze verantwoordelijkheid is ook zeker aan de orde in geval van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Van alle medewerkers die werkzaam zijn bij LOGOS scholengroep wordt op basis van deze verantwoordelijkheid verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en ouders/verzorgers attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen.

Hiertoe is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen van de medewerkers worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder is vastgelegd op welke wijze LOGOS de medewerkers bij deze stappen ondersteunt.