YHS_6217

Opleidingsscholen

Jaarlijks vinden meer dan 50 stagiairs een stageplek op onze scholen. Daar zijn we blij mee, want het is voor onze leerlingen en organisatie goed dat er jonge medewerkers blijven instromen. LOGOS scholengroep heeft een partnerschap met de pabo van de Marnix Academie in Utrecht. Soms is er ook nog ruimte voor studenten van andere pabo's.

Op LOGOS-scholen:

  • vind je een rijke leeromgeving;
  • leer je het vak én kun je jezelf ontwikkelen;
  • leer je samenwerken met studenten, mentoren, schoolteam en schoolopleiders
  • leer je om de verantwoordelijkheid en vrijheid die je krijgt naar eigen idee in te zetten voor de ontwikkeling van de kinderen;
  • krijg je goede begeleiding en zorgvuldige feedback;
  • krijg je vanaf het vierde jaar een tegemoetkoming voor je stage;
  • kun je een benoeming krijgen na een succesvolle afronding van je studie of stage!

Zin in een inspirerende stage?
Wil jij stage lopen op onze scholen! Neem dan contact op met bovenschools opleidingscoördinator Anne-Marie Teijgeler E: anne-marie.teijgeler@stichting-logos.nl.

“Het Kompas in Vuren is een kleine dorpsschool waar je met open armen door een warm en hecht team wordt ontvangen. Alle docenten vinden het belangrijk dat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen tot leerkracht. Ze staan open en proberen mee te denken bij de opdrachten die je vanuit de Marnix krijgt. De leraren geven aan dat zij het ook heel leuk vinden om stagiairs te zien, omdat zij ook weer nieuwe dingen leren van ons. Er wordt veel gelachen met elkaar en je wordt meegenomen als een van de docenten daar.”
Lisa (tweedejaars pabo) en Robert (derdejaars pabo)

Schoolontwikkeling

De Marnix Academie in Utrecht is onze samenwerkingspartner waarmee we ook werken aan de ontwikkeling op de LOGOS-scholen. De pabo ondersteunt onderzoek het naar de schoolontwikkeling. Studenten en onze leraren werken daarbij nauw samen.

LOGOS scholengroep biedt een grote diversiteit aan scholen om het vak te leren!

Ook mbo-studenten van opleidingen voor onderwijsassistent zijn bij LOGOS van harte welkom voor hun stage.

Als onderwijsassistent ondersteun je leraren bij de lesvoorbereiding en begeleid je kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook help je allerlei activiteiten te organiseren.

Leerlingen van het voortgezet onderwijs vragen soms een plek voor een maatschappelijke opdracht of een snuffelstage om te zien of het onderwijs iets is waarvan zij later hun beroep willen maken. Dat kan ook bij LOGOS. Neem hiervoor contact op met de directeur van de LOGOS-school bij jou in de buurt.