Teachers4Teachersbanner

Partner van Teachers4Teachers

vrijdag 8 december 2023

Met ingang van 2023-2024 is LOGOS officieel partner van Teachers4Teachers geworden!

LOGOS vindt dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Oók buiten de grenzen van onze regio en ons land. Vanuit de christelijke identiteit zien we om naar de ander, dichtbij en ver weg. Daarom ondersteunen we Teachers4Teachers, een landelijk project dat past bij onze visie en missie. Het gaat om het leren van leerkrachten. Leerkrachten en directeuren van LOGOS-scholen nemen deel aan dit project door leerkrachten en directeuren in Kenia te ondersteunen bij onderwijsvernieuwing. Mia Mollee (ambassadeur T4T) en Jan Straver (CvB LOGOS) hebben de afspraak gemaakt dat jaarlijks 2 LOGOS-directeuren of leerkrachten deel kunnen nemen aan dit project.

Doelstelling Teachers4teachers:

“Veel goede doelen organisaties opereren op basis van financiële middelen die zij door middel van sponsoring ontvangen. Teachers4Teachers heeft uiteraard ook geld nodig om haar bijdrage te kunnen leveren, maar daarnaast vraagt zij vooral het delen van kennis op het gebied van pedagogische, relationele, maatschappelijke, vakinhoudelijke, didactische en organisatorische onderwerpen."

De doelstelling van Teachers4teachers sluit aan op de speerpunten van LOGOS, ‘Samen leren inhoud geven’ en ‘Aantrekkelijk partnerschap’.

Teachers4teachers
Naar overzicht