Naamloze presentatie (3)

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Nieuwkomersonderwijs

donderdag 22 juni 2023

Op 19 juni is tijdens het Lokaal Educatief Overleg (LEA) de Samenwerkingsovereenkomst Nieuwkomersonderwijs West Betuwe tussen de gemeente en de schoolbesturen voor het primair onderwijs ondertekend.

Door de komst van Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente destijds de inrichting van een taalklas voor vluchtelingen in de primair onderwijsleeftijd ingericht. Begin 2023 werd duidelijk dat er behoefte is aan verbreding van het onderwijsaanbod voor alle nieuwkomers binnen het primair onderwijs. Op basis van de gemeentelijke taakstelling voor wat betreft de opvang van Oekraïners, statushouders, vluchtelingen en het toenemend aantal arbeidsmigranten is een groei van het aantal leerlingen voor het nieuwkomersonderwijs te verwachten. Bovendien heeft het team van de huidige klas voor Oekraïense leerlingen veel expertise en kennis in huis die blijvend kan worden ingezet voor een bredere doelgroep nieuwkomers.

Schoolbesturen in het primair onderwijs en gemeente hebben de gezamenlijke ambitie om de nieuwkomers zo passend en optimaal mogelijk voor te bereiden op het reguliere onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Het nieuwkomersonderwijs is gesitueerd in het Lingehuis, Koppelsedijk 10 in Geldermalsen. De locatie biedt plaats aan 4 groepen met maximaal 15 leerlingen per groep.

Naamloze presentatie (3)
Naar overzicht