koersspel uitsnede

Koersspel cadeau op de Dag van het Onderwijs

maandag 5 oktober 2020

Op maandag 5 oktober overhandigde LOGOS-bestuurder Henk Mackloet bij CBS Koningin Wilhelmina in Leerdam het Koersspel aan de medewerkers. Het inspiratie- en verbindingsspel is een blijk van dank en waardering voor de enorme inzet van álle 350 LOGOS-medewerkers die het onderwijs aan de 2500 leerlingen in dit corona-jaar mogelijk maken.

“Jullie toonden grote flexibiliteit, een geweldige inzet en spankracht om mooie dingen voor leerlingen te doen.”

Andere manier van denken
De Covid-19 pandemie vergt dat iedereen goed inspeelt op veranderende omstandigheden. De LOGOS-vloot is ook in ‘ander vaarwater’ gekomen. Dat betekent opnieuw verbinding maken met de leerlingen en als medewerkers onderling. Vanuit verworvenheden en nieuwe mogelijkheden kijken naar wat wél kan. Met elkaar in verbinding zijn om samen te werken, te leren en met elkaar het ‘onderwijs van morgen’ te ontwikkelen. Het Koersspel biedt daartoe een extra mogelijkheid.

Onderwijs van morgen
2020 is de start van de nieuwe Koersplanperiode voor alle LOGOS-scholen. Het spel laat medewerkers, ouders en leerlingen spelenderwijs (opnieuw) ontdekken wat de LOGOS-gemeenschap belangrijk vindt voor het ‘onderwijs van morgen’ én hoe daar met elkaar vorm aan te geven. Het spel draagt zo bij aan verbinding en ontmoeting. Het koersspel is voor doorzetters die met vallen en opstaan hun doel willen bereiken. Daar ligt een parallel met deze corona-periode.

koersspel uitsnede
Naar overzicht