Hercertificering

Her-certificering LOGOS-scholen

woensdag 21 oktober 2020

LOGOS-scholen hebben een partnerschap met de Marnix Academie in Utrecht. Samen met deze pabo verzorgen LOGOS-scholen de praktische opleiding van leraren basisonderwijs. CBS De Regenboog en CBS Juliana hebben hun her-certificering behaald.

Her-certificering
Naar overzicht