Naamloze presentatie (2)

Bestuurswisseling en pensioen

woensdag 14 juni 2023

Geachte lezer,

Hieronder informeren wij u over de bestuurswisseling en de bemensing van het bestuursbureau bij LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs.

College van Bestuur

Henk Mackloet legt per 1 augustus 2023 zijn functie als College van Bestuur van LOGOS neer vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De Raad van Toezicht van LOGOS heeft een opvolger voor Henk kunnen benoemen, op 1 mei is Jan Straver gestart bij LOGOS.

Per 1 augustus 2023 zullen de statutaire bevoegdheden aan Jan worden overgedragen. In de periode 1 mei - 1 augustus is er gelegenheid voor inwerken en overdracht van bestuurlijke taken en bevoegdheden.

Stafmedewerkers

Ton Bavinck legt per 1 augustus 2023 zijn functie als stafmedewerker onderwijs en huisvesting neer. Voor zijn functie zijn twee opvolgers benoemd. Op 1 februari is Robert de Goeij als adviseur huisvesting gestart. Voor de onderwijskwaliteit is op 1 april Pieter Dirk Blom gestart als stafmedewerkers onderwijskwaliteit.

Mirjam Kranendonk als stafmedewerker P&O stopt eveneens op 1 augustus 2023. Op 1 maart is Tedo Oevermans als stafmedewerker HR in dienst gekomen en neemt het stokje van haar over in het nieuwe schooljaar.

Met deze benoemingen is de bemensing op het bestuursbureau compleet en kan er met elkaar en met de LOGOS scholen verder worden gebouwd aan het ontwikkelen van goed onderwijs binnen LOGOS.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuursbureau LOGOS

Naar overzicht